НОВОСТИ

ПРОДАЖНА МРЕЖА

 • I. Дистрибуциска мрежа»

  Компанијата во овој момент има 20 продавници за спортска опрема во 7 града во Македонија, од кои 5 се adidas shop-ови, 11 мултибренд продавници (75% adidas и 25% сѐ останато), 2 аутлета и 2 Urban X Store продавници.

 • I. Kомитенти»

  Спорт М соработува со 20 различни коминтенти, кои што имаат 64 спортски продавници и покрива вкупно 20 града во Македонија.  

 • Скопје
 • Тетово
 • Гостивар
 • Охрид
 • Струга
 • Велес
 • Гевгелија
 • Adidas shop ГТЦ,кат 1-Скопје
  02/32 32 646
 • Sport M ГТЦ,кат 1-Скопје
  02/32 13 490
 • Adidas shop ТЦ Рамстор,кат 1-Скопје
  02/32 31 990
 • Sport M ТЦ Рамстор,кат 1-Скопје
  02/3231990
 • Sport M ТЦ Рамстор -
  Tетово 02 / 32 21 990
 • Sport M ТЦ Рамстор -
  Гостивар 02 / 32 21 990
 • Sport M Ул.Св.Климент Охридски бб
  046/250270
 • Adidas shop Ул.Маршал Тито бр.1-Струга
  046/791532
 • Sport M Ул.Благој Ѓорев бр.67а-Велес
  043/225201
 • Sport M Ул.Благој Ѓорев бр.6б-Велес
  043/242656
 • Adidas shop Ул.Маршал Тито бр.44-Струмица
  034/320451
 • Sport M Ул.Ленинова бр.44-36/1-Струмица
  034/340578