fb_img
Поклон за секоја пригода! Одбери една од нашите гифт картички во вредност од 500, 1000, 3000 или 6000 денари.
gift_card6000 gift_card3000 gift_card1000 gift_card500

Гифт картичките може да се искористат само во продавницата во која се купени.
Сумата добиена со гифт картичката мора да се искористи во целост. Не може да се вратат средствата.
Мора да се чува фискалната сметка која е добиена со картичката. Истата мора да биде прикачена за картичката.